Biuletyn PP nr 1 [27.01.2023]

Jest to nasz pierwszy oficjalny biuletyn „Stowarzyszenia PP”.
W imieniu całej naszej grupy, chcielibyśmy podziękować Państwu za rejestrację na naszej oficjalnej stronie PP. „Biuletyn PP”, będzie wysyłany co najmniej raz w tygodniu.

Tutaj będzie można znaleźć informacje o naszym stowarzyszeniu, o naszych działaniach, spotkaniach, planach na przyszłość, o osobach które stoją za stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Patriotyczna Polska oficjalnie dostało potwierdzenie formalnej rejestracji. Jesteśmy w trakcie załatwiania ostatnich formalności, w urzędzie skarbowym, konto bankowe itp.

Stowarzyszenie Patriotyczna Polska, to rezultat pracy wielu ludzi. Jest to projekt który, zapoczątkował Pan Artur Kalbarczyk, swoim pierwszym publicznym spotkaniem w Mississauga Ont. w Kanadzie w sierpniu 2021 roku. Trzeba docenić organizacyjną pomoc w tym spotkaniu Pani Joanny Kuraszkiewicz z Poznania. Pan Kalbarczyk, zajmuje się pracą publicystyczną już 8 lat, od roku 2015.
Od pierwszego spotkania w Kanadzie, odbyło się 40 różnych spotkań w różnych miastach w całej Polsce, w spotkaniach tych uczestniczyło już tysiące osób. Podczas tych spotkań, grupa systematycznie zwiększała swoje szeregi, setki innych osób pomogło nam pod kątem organizacyjnym.
Kilka miesięcy temu, podjęliśmy decyzję, żeby kontynuować naszą działalność przez formalną rejestrację stowarzyszenia PP. Za formalną rejestracją „Stowarzyszenia PP” stoi grupa 20 osób. Oto nasze nazwiska:

Pod formalną rejestracją podpisali się:
Joanna Kuraszkiewicz
Krzysztof Młynarczyk
Piotr Tadyszak

Osoby zaangażowane w budowę stowarzyszenia:
Mirosław Ambroziewicz
Rafał Cielecki
Paweł Filipowski
Paweł Habrat
Marcin Homik
Michał Jadwiszczok
Tomasz Jasiecki
Artur Kalbarczyk
Dominik Narloch
Andrzej Peda
Zofia Prandzioch
Norbert Sapieszko
Andżelika Tarnawska
Dariusz Tkaczuk
Grzegorz Wojarnik

Osoby blisko związane ze stowarzyszeniem:
Wojciech Polak
Łukasz Kaszuba

Więcej informacji na temat powyższych osób możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://patrioci-polska.pl/czlonkowie-stowarzyszenia/

Już w najbliższą niedzielę, 29 stycznia w Kanadzie, odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie patriotów polskich w Montrealu, na które to spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: https://patrioci-polska.pl/eventy/

Następne spotkania są w trakcie planowania, będziemy ogłaszać je na naszych stronach internetowych. Wszyscy którzy chcą pomóc w organizacji spotkania w swoim mieście, proszeni są o kontakt. Marzec, kwiecień i maj, spotkania będą się odbywały 5-6 razy w tygodniu w różnych miastach w całej Polsce.

Celem naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim edukacja, chcemy obudzić jak największą liczbę Polaków w Polsce i na całym świecie, co do sytuacji w jakiej jest dzisiaj nasz kraj, Europa i cały świat. Będziemy wzywać wszystkich do zaangażowania się w działalność na rzecz naszego stowarzyszenia.
Naszym hasłem jest; „masz wiedzę, masz świadomość … to masz też obowiązek w stosunku do naszych rodaków i naszego kraju”.

Członkowie Stowarzyszenia Patriotyczna Polska
kontakt@patrioci-polska.pl

Patrioci Polska © 2024