Komunikat

[2023-03-05] Stowarzyszenie „Polska Patriotyczna”, działające do tej pory jako stowarzyszenie zwykłe, wpisane pod numerem 424 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania przekształci się w stowarzyszenie rejestrowe. Decyzja została jednogłośnie podjęta uchwałą członków stowarzyszenia podczas walnego zebrania.

Patrioci Polska © 2024