Biuletyn PP nr 6 [4.03.2023]

Szanowni Państwo,

 1. Dzisiaj, w Warszawie odbędzie się spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia Polska Patriotyczna. Po spotkaniu wydany zostanie osobny komunikat do wszystkich odbiorców biuletynu. 
 2. Od przyszłego tygodnia działalność Stow. PP radykalnie się zmieni. We wtorek odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne struktur PP. Spotkanie odbędzie się w Nowym Sączu o godzinie 20. 
 3. Do zjazdu partii Patrioci Polska (maj 2023), PP nie przewiduje żadnych spotkań publicznych, spotkanie w Mississauga było ostatnim spotkaniem publicznym PP. 
 4. Przez najbliższych wiele tygodni spotkania organizacyjne PP będą odbywać się 5 – 6 razy w tygodniu, lista miast jest publikowana na stronie FB, a także na stronie www (https://patrioci-polska.pl). Tam też pojawią się adresy spotkań, zawsze też można przysłać email z pytaniem na kontakt@patrioci-polska.pl lub bezpośrednio na arturkal@yahoo.com. We wszystkich spotkaniach będzie uczestniczył Pan Artur Kalbarczyk, 
 5. Wszystkie spotkania są organizowane przez członków grupy PP i subskrybentów Biuletynu PP. Jeśli ktoś z Państwa chce i ma możliwość zorganizowania spotkania w swoim mieście, albo widzi swoje miasto na liście prosimy o kontakt. Potrzebujemy lokalizacje w danym mieście na spotkanie w małym gronie, czyli może być to restauracja, kawiarnia itp. 
 6. Osoby chętne do przyjścia na spotkanie mogą przyjść z osoba towarzyszącą. Preferowane są osoby, które rozumieją temat, słuchają YouTube Pana Kalbarczyka, czy mają wiedzę na temat sytuacji w jakiej znalazł się dzisiejszy świat.
 7. Padły pytania na temat naszej współpracy z Panią Magdaleną Wielomską. Nasza grupa zorganizowała spotkanie z Panią Wielomską w maju 2022, mamy kontakt, jednak na dzień dzisiejszy Pani Wielomska nie jest zainteresowana współpracą z PP. Liczymy, że to się zmieni po majowej Konwencji PP. 
 8. Padły też pytania o współpracę z Ruchem Dobrobytu i Pokoju, czyli z Panem Maciakiem. Próbowaliśmy nawiązać kontakt, jednak bez reakcji ze strony RDP.
  Wczoraj Pan Maciak opublikował na swoim kanale dość głęboką krytykę Pana Marka Ciesielczyka i prób połączenia tzw. opozycji pozaparlamentarnej w Polsce. Możemy Państwu obiecać, że my tego rodzaju rozmów nie prowadzimy, od nas tego rodzaju oświadczeń nigdy nie będzie, my koncentrujemy się na budowie ruchu PP. 
 9. PP wyznaje zasadę, że rozmawiamy ze wszystkim chętnymi rozmawiać (opozycja poza Sejmem RP). Dziś możemy Państwa poinformować, że nikt z opozycji pozaparlamentarnej, poważnie nie chce rozmawiać, ani pan Dziambor, czy pan Ciesielczyk, czy ktokolwiek inny. Jak tylko pojawi się ktoś poważny do rozmów, poinformujemy wszystkich Państwa przez Biuletyn PP. 
 10. Zakładamy, że do maja 2023 wszystkie ugrupowania chętne do startu w wyborach, muszą być gotowe do zbierania podpisów i wypełnienia list wyborczych. W naszej ocenie na dzień dzisiejszy uważamy, że partia Patrioci Polska będzie gotowa do startu w wyborach bez koalicji z innym ugrupowaniem. 
 11. Pan Rafał Piech ze swoją grupą zarejestrował formalnie partię polityczna „Polska Jest Jedna” PJJ. PP nie prowadzi rozmów z Panem Piechem. Oceniamy, że PJJ ma zbyt słabe struktury, aby samodzielnie wystartować w wyborach do Sejmu RP.
 12. Pan Krzysztof Młynarczyk (wraz z innymi członkami założycielami PP) otrzymał korespondencję z Sądu w sprawie rejestracji partii politycznej PP. Sąd odrzucił nam bardzo dużo potrzebnych podpisów złożonych do rejestracji partii PP. Liczba podpisów zaakceptowanych przez Sąd, na ten moment to 996, czyli zabrakło nam 4 podpisów do formalnej rejestracji. Brakujące podpisy już zostały zebrane przez członków Stow. PP i zostaną złożone w Sądzie w Warszawie w poniedziałek rano.
  To jest bardzo dobra wiadomość, jesteśmy zadowoleni z komunikacji jaką prowadzi z nami Sąd, a także z prędkości z jaką procedura rejestracji posuwa się do przodu.
 13. Możemy Państwa poinformować, że oficjalne logo partii już jest. Logo zostało zatwierdzone przez członków założycieli. Wzór loga został złożony w Sądzie do rejestracji, razem z wszystkimi innymi dokumentami. Jest to zupełnie nowy wzór, stworzony przez artystę i nie ma nic wspólnego z logiem Stow. PP czyli Husarzem. Logo oficjalnie zostanie przedstawione na zjeździe partii PP w Warszawie 28 maja 2023. 
 14. W przyszłym tygodniu, proszę spodziewać się kolejnego felietonu „Kilka słów od Kalbarczyka”. 
 15. Jeszcze raz wzywamy wszystkich do pomocy w organizacji spotkań w całej Polsce, to jest teraz najważniejsze, od tego zależy sukces PP, którego pierwszym elementem będzie udział w wyborach do Sejmu RP.
 16. Następny Biuletyn PP nr 7  już za tydzień.

Biuro Prasowe Stow. PP

Patrioci Polska © 2024