Biuletyn PP nr 30 [09.09.2023]

Szanowni Państwo,
1. Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska (ORPP) oficjalnie zakończył swój start w wyborach do parlamentu RP 2023. Wczoraj odbyło się spotkanie on-line, w którym wzięły udział 74 osoby. Byli to liderzy okręgów wyborczych oraz osoby, które wspierały Ruch PP w ostatnich kilku miesiącach.
 

2. Ruch Patrioci Polska jest partią polityczną, która istnieje dopiero od kilku miesięcy (maj 2023). Chcemy wezwać wszystkich sympatyków naszego Ruchu do wstąpienia w szeregi Partii. Potrzebni są członkowie, działacze, liderzy we wszystkich regionach kraju oraz co najmniej we wszystkich miastach powiatowych. Jest to bardzo ważna kwestia, formalnie Ruch PP nie różni się od innych partii politycznych, potrzebni są członkowie. Wyprzedzając ewentualne pytania informujemy, że Członkiem Partii może być osoba, która przebywa poza granicami Polski. Statut ORPP jest dostępny na naszej stronie pppolska.pl

3. Planowana jest Konwencja Partii ORPP, jej zakładany termin to niedziela 10. grudnia 2023 (możliwe jest przesunięcie na początek roku 2024). Podczas konwencji zostaną wybrane władze oraz zarząd partii. Pod dyskusję zostaną poddane propozycje w zakresie zmian w statucie oraz programie partii.
W konwencji będą mogli uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie Partii ORPP, wydarzenie nie będzie otwarte dla osób spoza partii. Tym samym zapraszamy wszystkich do wstąpienia w poczet członków Partii ORPP.
 
4. Jutro, w niedzielę w Warszawie, w biurze wyborczym odbędzie się spotkanie liderów Partii PP. Tematy które zostaną omówione to:
* Oficjalne udzielenie poparcia dla innego KW w nadchodzących wyborach do Sejmu.
* Organizacja Konwencji Partii ORPP.
* Start Partii ORPP w nadchodzących wyborach samorządowych.
* Propozycje i plan działania dla Partii ORPP na następne kilka miesięcy.
 
5. Posypały się słowa krytyki na cały tzw. „anty-system” wliczając nasz Ruch PP za brak kompromisu oraz brak wspólnego planu działania z innymi mniejszymi partiami. Wszyscy obserwujący nasze działania od samego początku doskonale wiedzą, że ostatnie dwa lata naszej działalności, zawierały liczne próby nawiązania kontaktu z absolutnie wszystkimi, którzy wyrazili chęć rozmowy. Niestety większość tych ludzi nie była zainteresowana nawet rozmową. Aktualnie krytykujący nie zrobili absolutnie NIC, żeby doprowadzić do rozmów, czy np. zorganizować debatę, wielu tych ludzi było zaproszonych na naszą konwencję w maju, jednak nie skorzystali z tego zaproszenia. Uznajemy ich krytykę w naszym kierunku jako bezpodstawną.
 
6. Nadchodzą zmiany: wydawany obecnie Biuletyn PP będzie redagowany raz w miesiącu. Biuletyn będzie podejmował tylko i wyłącznie sprawy organizacyjne Stowarzyszenia PP oraz Partii ORPP. Jeśli zajdzie taka potrzeba, proszę spodziewać się tzw. Komunikatów Specjalnych PP.
 
7. W przyszłym tygodniu planujemy przedstawić Państwu plan działania Stowarzyszenia Polska Patriotyczna. Liczymy na Państwa wsparcie oraz na ewentualne uwagi co do tego planu, a także pomoc w jego realizacji.
 
8. Następny Biuletyn PP w październiku.
 
Biuro prasowe PP

Patrioci Polska © 2024